વ્યાસપીઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાસપીઠ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વક્તા કે કથાકારને ઊભા રહેવાનું કે બેસવાનું ઊંચું સ્થાન.