વૈયાં ઉડાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૈયાં ઉડાડવાં

  • 1

    ચકલાં ઉડાડવાં; ખેતરમાં મોલ પરથી પક્ષી ઉડાડવાં તે; ટોવું.