ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વર1

વિશેષણ

 • 1

  ઉત્તમ.

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વરુ2

પુંલિંગ

 • 1

  એક ચોપગું હિંસ્ર પ્રાણી.

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વરે3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સાથે.

મૂળ

જુઓ વેરે

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વેરે4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  જોડે; સાથે (લગ્ન).

 • 2

  +પેઠે.

મૂળ

प्रा. वेर ( सं. द्वार); અથવા સર૰ म. वेरीं

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વૈર5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વેર.

મૂળ

सं.

પુંલિંગ

 • 1

  વરરાજા.

 • 2

  પતિ.

 • 3

  વરદાન.

 • 4

  નામને લાગતાં 'શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ' એવો અર્થ થાય. ઉદા૰ પંડિતવર.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ચોપગું હિંસ્ર પ્રાણી.

મૂળ

सं. वक

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વેર6

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શત્રુવટ.

 • 2

  દ્વેષ; ઝેર.

મૂળ

જુઓ વૈર

ગુજરાતી

માં વરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર1વરુ2વરે3વેરે4વૈર5વેર6વેર7

વેર7

ક્રિયાવિશેષણ

સુરતી
 • 1

  સુરતી લગી; સુધી.

મૂળ

સર૰ प्रा. वेर ( सं. द्वार); અથવા સર૰ म. वेरीं =પર્યંત