ગુજરાતી

માં વર્ગણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર્ગણી1વર્ગણી2

વર્ગણી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વર્ગીકરણ; પ્રકાર.

 • 2

  પ્રતબંધી; પ્રતવારી.

ગુજરાતી

માં વર્ગણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વર્ગણી1વર્ગણી2

વર્ગણી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફાળો.

 • 2

  લવાજમ.

મૂળ

म.