વર્ગપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ગપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કક્ષાવાર વિદ્યાર્થીઓના વર્ગ પાડી ભણાવવાની પદ્ધતિ.