વરઘોડો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરઘોડો કાઢવો

  • 1

    વરચડાવો કરવો.

  • 2

    ફજેતી કરવી.