વર્ણ વિનાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ણ વિનાનું

  • 1

    ઠેકાણા વગરનું; કઢંગું; ખરાબ.