ગુજરાતી

માં વેરભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેરભાવ1વૈરભાવ2

વેરભાવ1

પુંલિંગ

  • 1

    શત્રુવટ; દ્વેષ.

ગુજરાતી

માં વેરભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેરભાવ1વૈરભાવ2

વૈરભાવ2

પુંલિંગ

  • 1

    વેરભાવ.