ગુજરાતી

માં વરસુંડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરસુંડી1વરસૂંડી2

વરસુંડી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળદની ગરદનનો એક રોગ.

 • 2

  કંઠમાળ.

મૂળ

રસોળી કે સૂણવું ઉપરથી

ગુજરાતી

માં વરસુંડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરસુંડી1વરસૂંડી2

વરસૂંડી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળદની ગરદનનો એક રોગ.

 • 2

  કંઠમાળ.

મૂળ

રસોળી કે સૂણવું ઉપરથી