વરસુંડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસુંડી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળદની ગરદનનો એક રોગ.

 • 2

  કંઠમાળ.

મૂળ

રસોળી કે સૂણવું ઉપરથી

વરસૂંડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસૂંડી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળદની ગરદનનો એક રોગ.

 • 2

  કંઠમાળ.

મૂળ

રસોળી કે સૂણવું ઉપરથી