વરસાદની પેઠે વાટ જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસાદની પેઠે વાટ જોવી

  • 1

    ખૂબ આતુરતાથી રાહ જોવી.