વરસાદ ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસાદ ચડવો

  • 1

    વાદળ ઘેરાવાં; વરસાદ પડે તેવું થવું.