વરસી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસી વાળવી

  • 1

    વરસી કરવી. (વિવાહની).