વરસ કૂતરાને નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસ કૂતરાને નાખવાં

  • 1

    વરસો-આયુષ વેડફવું; મૂરખ રહેવું; જીવન એળે જવું.