વરસ થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસ થવાં

  • 1

    ઘડપણ આવવું.