વેરાગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેરાગણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધુડી; બાવી.

વૈરાગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૈરાગણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વૈરાગી કે વૈરાગ્યયુક્ત સ્ત્રી.