ગુજરાતી

માં વેરાગણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેરાગણ1વૈરાગણ2

વેરાગણ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધુડી; બાવી.

ગુજરાતી

માં વેરાગણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેરાગણ1વૈરાગણ2

વૈરાગણ2

વિશેષણ

  • 1

    વૈરાગી કે વૈરાગ્યયુક્ત સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વૈરાગી કે વૈરાગ્યયુક્ત સ્ત્રી.