વરાડે પડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરાડે પડતું

  • 1

    ભાગે પડતું; ભાગે આવતું.