વરાધવાવળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરાધવાવળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વરાધ અને વાવળી (બાળકોને થતા રોગ).