વરાપ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરાપ આવવી

  • 1

    જમીનની વરાપની સ્થિતિ થવી.