વરાહકલ્પ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરાહકલ્પ

પુંલિંગ

  • 1

    જેમાં વિષ્ણુનો વરાહ અવતાર થયો હતો તે કલ્પ.