ગુજરાતી

માં વરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરો1વરો2

વેરો1

પુંલિંગ

 • 1

  કર; જકાત (વેરો આવવો, વેરો પડવો, વેરો નાખવો, વેરો લેવો).

મૂળ

प्रा. वेर (सं. द्वार) ઉપરથી કે सं. व्यवहार ઉપરથી ?

ગુજરાતી

માં વરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરો1વરો2

વરો2

પુંલિંગ

 • 1

  નાત જમાડવી તે.

 • 2

  વપરાશ; ખરચ.

ગુજરાતી

માં વરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરો1વરો2

વરો

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વર તરફથી અપાતું લગ્નની ખુશાલીનું જમણ.

 • 2

  જનોઈ લીધા બાદ અપાતું જમણ.