ગુજરાતી

માં વરોઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરોઠી1વરોંઠી2

વરોઠી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વરેઠી; વર તરફથી અપાતું લગ્નની ખુશાલીનું જમણ.

 • 2

  જનોઈ લીધા બાદ અપાતું જમણ.

મૂળ

सं. वर +इष्टि કે वर+गोष्ठी

ગુજરાતી

માં વરોઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરોઠી1વરોંઠી2

વરોંઠી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વરેઠી; વર તરફથી અપાતું લગ્નની ખુશાલીનું જમણ.

 • 2

  જનોઈ લીધા બાદ અપાતું જમણ.

મૂળ

सं. वर +इष्टि કે वर+गोष्ठी