ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વળ1

પુંલિંગ

 • 1

  આમળો; આંટો.

 • 2

  સંબંધ; વગ.

 • 3

  યુક્તિ; કરામત.

 • 4

  દાવ; લાગ.

 • 5

  અંટસ; કીનો.

 • 6

  મમતા; આગ્રહ.

 • 7

  કાઠિયાવાડી છાણાના થર ઉપર થર ગોઠવી ખડકેલી લાંબી હાર.

 • 8

  જુઓ વેળ

 • 9

  માપ; કદ.

મૂળ

प्रा. वल ( सं. वल्)

ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વળું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મંડળ; સમુદાય; પક્ષ.

 • 2

  ખોળી.

 • 3

  જમીનનું પડ.

 • 4

  પરસેવાનો ડાઘ; વળિયું.

 • 5

  વલણ.

 • 6

  શરીરનો બાંધો.

 • 7

  અસ્તર.

 • 8

  પાણીનાં જમીનમાં વહેતાં વહેણ.

 • 9

  મનનો તરંગ; વેળ.

મૂળ

'વળવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વેળુ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રેતી.

મૂળ

सं. वालुका જુઓ વેલુ

ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વેળું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડી સમય; વખત.

 • 2

  ફુરસદ; નવરાશ.

મૂળ

જુઓ વેળા

ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વેળ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તાણ; આંકડી.

 • 2

  ગડગૂમડ કે ઘાના દર્દને લીધે સાંધાના મૂળમાં બાઝતી ગાંઠ.

 • 3

  [?] મનનો તરંગ; વળું.

ગુજરાતી

માં વળની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વળ1વળું2વેળુ3વેળું4વેળ5વેળ6

વેળ6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વેળા; વખત.

 • 2

  વીળ; ભરતી.

મૂળ

सं. वेला