વેળઅવેળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેળઅવેળ

  • 1

    વેળા અવેળાએ; ગમે ત્યારે.