વળકવળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળકવળ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા.

 • 2

  ઘાટ અને દાવપેચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા.

 • 2

  ઘાટ અને દાવપેચ.