વળણ પકડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળણ પકડવું

  • 1

    અભિપ્રાય કે વૃતિ ધારણ કરવાં.