વળણ પતવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળણ પતવવું

  • 1

    નફાનુકસાનની રકમ ચૂકતે કરવી-આપવી લેવી.