વળમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળમાં આવવું

  • 1

    દાવમાં કે લાગમાં આવવું.