વળિયાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળિયાં પડવાં

  • 1

    (કપડાંને) પરસેવાના ડાઘ પડવા.

  • 2

    કરચલી-વળ પડવા.