વેળ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેળ આવવી

  • 1

    તાણ આવવી.

  • 2

    વળું આવવું; ધૂન લાગવી.

વેળ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેળ આવવી

  • 1

    સમય આવવો; પ્રસંગ આવવો.