વળ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળ ઉતારવો

  • 1

    ઉભેળવું.

  • 2

    અવેજ વાળવો.

  • 3

    ઘાટ ઉતારવો.