વળ જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળ જોવો

  • 1

    લાગ જોવો.