વળ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળ રાખવો

  • 1

    અંટસ રાખવો.

  • 2

    પૂર્વગ્રહોને વળગી રહેવું.