વેળ વટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેળ વટવી

  • 1

    વખત વહી જવો.