વળે વળ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળે વળ ઉતારવો

  • 1

    બંધબેસતી ગોઠવણ કરવી.