વળે વળ બેસાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળે વળ બેસાડવો

  • 1

    બંધબેસતી ગોઠવણ કરવી.