ગુજરાતી

માં વેશધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશધર1વંશધર2

વેશધર1

પુંલિંગ

 • 1

  વેશ ધરનાર; નટ.

 • 2

  ઠગ; વેશધારી.

ગુજરાતી

માં વેશધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશધર1વંશધર2

વંશધર2

વિશેષણ

 • 1

  વંશ ચાલુ રાખનાર પુત્ર.

પુંલિંગ

 • 1

  વંશ ચાલુ રાખનાર પુત્ર.