વંશનો વેલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વંશનો વેલો

  • 1

    કુળપરંપરા; કુળવેલ.