વેશ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેશ ઉતારવો

  • 1

    પોશાક બદલવો.

  • 2

    વિધવાએ માથાના કેશ ઇ૰ શણગાર કાઢી નાખવો.

  • 3

    વચનભંગ કરવો; વાંકું બોલવું.