વંશ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વંશ કાઢવો

 • 1

  કુળનો ઉચ્છેદ કરવો.

વેશ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેશ કાઢવો

 • 1

  અણધાર્યા વંકાઈને ઊભા રહેવું; અણધારી મુશ્કેલી ઊભી કરવી.

વેશ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેશ કાઢવો

 • 1

  પોશાક બદલવો.

 • 2

  વિધવાએ માથાના કેશ ઇ૰ શણગાર કાઢી નાખવો.

 • 3

  વચનભંગ કરવો; વાંકું બોલવું.

વેશ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેશ કાઢવો

 • 1

  સ્વાંગ લેવો; -નો સોંગ ધરવો.