વેશ કાઢીને ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેશ કાઢીને ઊભા રહેવું

  • 1

    અણધાર્યા વંકાઈને ઊભા રહેવું; અણધારી મુશ્કેલી ઊભી કરવી.