વંશ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વંશ રહેવો

  • 1

    કુળપરંપરા ચાલુ રહેવી.

  • 2

    પુત્રપ્રાપ્તિ થવી.