વેષમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેષમાં આવવું

  • 1

    (સ્ત્રીનું) અભડાવું.