વેષ કાઢીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેષ કાઢીને બેસવું

  • 1

    અણધાર્યા વંકાઈને ઊભા રહેવું; અણધારી મુશ્કેલી ઊભી કરવી.