વેષ બદલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેષ બદલવો

  • 1

    જુદા પક્ષમાં જવું.