ગુજરાતી

માં વસંતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસ્ત1વસ્તુ2વસંત3વસંત4

વસ્ત1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +વસ્તુ.

ગુજરાતી

માં વસંતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસ્ત1વસ્તુ2વસંત3વસંત4

વસ્તુ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પદાર્થ; ચીજ.

 • 2

  સત્ય; સાર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાટક કે કથાનો વિષય; 'પ્લૉટ'.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વસંતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસ્ત1વસ્તુ2વસંત3વસંત4

વસંત3

પુંલિંગ

 • 1

  ચૈત્ર વૈશાખ માસની ઋતુ; ઋતુરાજ.

 • 2

  એક રાગ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૈત્ર વૈશાખ માસની ઋતુ; ઋતુરાજ.

 • 2

  એક રાગ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વસંતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસ્ત1વસ્તુ2વસંત3વસંત4

વસંત4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વર તરફથી કન્યાને અપાતી (વસ્ત્રાદિની) ભેટ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વર તરફથી કન્યાને અપાતી (વસ્ત્રાદિની) ભેટ.

મૂળ

सं. वसन