વસંતતિલકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસંતતિલકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક છંદ.