વસ્તારણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસ્તારણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બહોળા કુટુંબવાળું.