ગુજરાતી

માં વસતીપત્રકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીપત્રક1વસ્તીપત્રક2

વસતીપત્રક1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    માણસોની સંખ્યાની ગણતરીની નોંધ.

ગુજરાતી

માં વસતીપત્રકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીપત્રક1વસ્તીપત્રક2

વસ્તીપત્રક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસતિપત્રક; વસતીપત્રક; માણસોની સંખ્યાની ગણતરીની નોંધ.