વસ્તુ-ચિત્રલિપિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસ્તુ-ચિત્રલિપિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કહેવાની વસ્તુનું આખું ચિત્ર દોરીને લખવાની પ્રાચીન પદ્ધતિ.