વસ્તુ ગૂંથવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસ્તુ ગૂંથવું

  • 1

    નાટક કે કથાના વિષયની રચના કરવી-ગૂંથણી કરવી.